Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Vetenskapligt stöd för genomförandet av Nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG)
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
24/11/2018
Sista anbudsdag:
03/01/2019
Status:
Stängd
Information
ENV.D.1/SER/2018/0035
Vetenskapligt stöd för genomförandet av Nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG)
Syftet med detta tjänstekontrakt är att stödja GD Miljö avseende tekniska, vetenskapliga och socioekonomiska aspekter av användning och hantering av näringsämnen inom jordbrukssektorn och bistå kommissionen att fullgöra sin skyldighet att genomföra nitratdirektivet. Kontraktet omfattar:— Tillhandahållande av vetenskaplig, socioekonomisk och teknisk rådgivning på ad hoc-basis avseende frågor med direkt eller indirekt anknytning till nitratdirektivet,— Framtagande av rapporter om vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska frågor med anknytning till användning och hantering av näringsämnen och till nitratdirektivet,— Utvärdering av rapporter som lämnats till kommissionen inom ramen för ett undantag som beviljats i enlighet med bilaga III.2 (b) till direktivet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
24/11/2018 00:00
03/01/2019 16:00
17/01/2019 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 227-518555
Meddelande om upphandling
24/11/2018 00:00