Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal för tjänster med förnyad anbudsinfordran för tillhandahålland...
Upphandlande myndighet:
Structural Reform Support Service
Publiceringsdatum i TED:
21/12/2018
Sista anbudsdag:
06/02/2019
Status:
Stängd
Information
SRSS/2018/01/FWC/002
Multipelt ramavtal för tjänster med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållandet av konsulttjänster för utvecklingen och implementeringen av strukturella reformer inom EU:s medlemsstater
Tillhandahållande av konsulttjänster (för att ge stöd till utformning och/eller implementering av reformer) i en eller fler medlemsstater inom en eller flera av följande sektorer:– samhällsstyrning och offentlig förvaltning– skatteförvaltning och förvaltning av offentliga finanser– tillväxt och affärsmiljö– arbetsmarknad, hälsa, sociala tjänster och utbildning– finanssektor och tillgång till finansiering.Stödet kan kräva målinriktad expertis på områden som till exempel hälsa, skatter, energi, miljö och kommer främst att finansieras av stödprogrammet för strukturreformer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825, enligt senaste ändringen).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
21/12/2018 00:00
06/02/2019 17:00
13/02/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 246-562582
Meddelande om upphandling
21/12/2018 00:00