Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster avseende lokal markövervakning inom ramen för Copernicus — framställnin...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
08/12/2018
Sista anbudsdag:
01/02/2019
Status:
Stängd
Information
EEA/DIS/R0/18/008
Tjänster avseende lokal markövervakning inom ramen för Copernicus — framställning av högupplösta datauppsättningar avseende landtäckning/markanvändning för kustområden under referensåren 2012 och 2018
Denna anbudsinbjudan syftar till att upprätta ett ramavtal för tjänster med en ekonomisk aktör som ska bevaka framställningen av LCLU-kartor över kustområden avseende referensåren 2012 och 2018. Följande detaljerade utdata efterfrågas:1) LCLU statuskarta 2012;2) LCLU karta över förändringar 2012-2018;3) LCLU statuskarta 2018.Eftersom tillräcklig täckning via VHR2012 dataset inte kan garanteras på förhand, förväntas uppdragstagaren utföra en bedömning för att verifiera att täckningen är komplett avseende området av intresse med befintlig och användbar VHR2012-bildframställning. Beroende på graden av disponibel täckning kommer EEA att besluta om 2012-LCLU-produkterna (status och förändring) kan genomföras eller inte. På grund av intressekomplexitet, direktiv och naturlig dynamik i kustområden, kommer entreprenören att interagera med nationella intressenter över projektets hela varaktighet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
I enlighet med avsnitt 2.2.2.1 i förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
08/12/2018 00:00
01/02/2019 10:00
01/02/2019 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 009-015449
Rättelse
14/01/2019 00:00
2018/S 237-540380
Meddelande om upphandling
08/12/2018 00:00