Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Supporttjänster för IKT-nätverk II (omlansering)
Upphandlande myndighet:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Publiceringsdatum i TED:
15/12/2018
Sista anbudsdag:
28/01/2019
Status:
Stängd
Information
AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
Supporttjänster för IKT-nätverk II (omlansering)
Syftet med denna öppna anbudsinfordran är att sluta ett ramavtal med en tjänsteleverantör avseende supporttjänster för IKT-nätverk. Tjänsterna kommer att anskaffas i form av persondagar uppdelade enligt olika profiler. En utförlig beskrivning av de tjänster och profiler som erfordras återfinns i de tekniska specifikationerna.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.cedefop.europa.eu
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Deltagande i detta anbudsförfarande är endast öppet för anbudsgivare som är i en ställning där de utan tvekan kan skriva under ”försäkran på heder och samvete avseende uteslutningskriterierna och uttagningskriterierna” som står att finna i bilaga C till upphandlingsdokumenten.Anbudsgivare kan välja mellan att lämna in ett gemensamt anbud som konsortium/grupp eller att lämna in anbud som enskild anbudsgivare. I båda fallen finns möjlighet till att anlita en (1) eller flera underleverantörer. För ytterligare information hänvisas till upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/12/2018 00:00
28/01/2019 17:00
30/01/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 242-552101
Meddelande om upphandling
15/12/2018 00:00