Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Översikt över marknader för fjärrvärme och -kylning och regelverk inom ramen för...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
15/02/2019
Sista anbudsdag:
29/03/2019
Status:
Stängd
Information
ENER/C1/2018-496
Översikt över marknader för fjärrvärme och -kylning och regelverk inom ramen för det reviderade direktivet om förnybar energi
Undersökningen syftar till att tillhandahålla en djupgående analys av fjärrvärme- och kylningssektorn i Europa, dess regelverk och marknadsvillkor. Undersökningen ska studera de regleringsmässiga villkoren och tekniska kraven för tillgång av tredje part, prisbildning och tillhandahållande av fjärrenergi till byggnader. Den ska tillhandahålla fallstudier och analys av villkoren och användningen av förnybar energi, spillvärme -och kyla i fjärrvärme- och kylningssystem.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/02/2019 00:00
29/03/2019 16:00
01/04/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 033-073183
Meddelande om upphandling
15/02/2019 00:00