Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om riktmärke för e-förvaltning 2020 — Smart 2019/0021
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
28/03/2019
Sista anbudsdag:
29/04/2019
Status:
Stängd
Information
SMART 2019/0021
Undersökning om riktmärke för e-förvaltning 2020 — Smart 2019/0021
Huvudsyftet är att erhålla en kvantitativ översikt över statusen för moderniseringen av den offentliga sektorn i en uppsättning berörda länder och att sprida sagda översikt till intresserade intressenter och allmänheten.Mot bakgrund av det som anges ovan, kommer denna undersökning stödja övervakningen av innovation i offentlig sektor, genom att utföra datainsamlingen för 2019 års riktmärke för e-förvaltning och analysera lägesrapporten för tillhandahållande av e-förvaltning i EU-länder. Det senaste riktmärket för e-förvaltning med allt tillhörande material finns tillgängligt på nätet.Uppsättningen berörda länder består av 36 länder: EUropeiska unionens 28 medlemsstater, samt Albanien, Republiken Nordmakedonien, Island, Montenegro, Norge, Republiken Serbien, Schweiz, och Turkiet (vilka benämns EU28+).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
75130000
BE100
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
28/03/2019 00:00
29/04/2019 16:00
30/04/2019 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 076-179810 Rättelse 17/04/2019 00:00
2019/S 062-142859 Meddelande om upphandling 28/03/2019 00:00