Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Europeiskt observationsorgan för 5G, etapp II — SMART 2019/0009
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
07/02/2019
Sista anbudsdag:
11/03/2019
Status:
Stängd
Information
SMART 2019/0009
Europeiskt observationsorgan för 5G, etapp II — SMART 2019/0009
Betydelsen av dynamiskt beslutsfattande har ökat i den snabbt förändrade miljön i dagens globala ekonomi. EU:s beslutsfattare behöver korrekt och aktuell marknadsinformation som är relevant för deras syften.För att kunna fatta välgrundade beslut som leder till lämpliga åtgärder i beslutsprocesser, måste kommissionen fortsätta övervaka branschens framsteg och relevanta utvecklingar i ljuset av de målsättningar som antagits i åtgärdsplanen för 5g (5GAP).Rapporteringen ska tillhandahålla kvalitativ och kvantitativ information om verkliga och troliga marknadsutvecklingar samt relevanta förberedande åtgärder för privata och offentliga aktörer inom området 5G. Dessa utvecklingar måste analyseras beträffande deras strategiska konsekvenser med anknytning till 5GAP och andra mål för den offentliga politiken. Huvudfokus ska läggas på utvecklingen i Europa, samtidigt som stora internationella utvecklingar med möjlig direkt eller indirekt påverkan på den europeiska marknaden också ska analyseras.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/02/2019 00:00
11/03/2019 15:00
13/03/2019 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 027-059056
Meddelande om upphandling
07/02/2019 00:00