Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Juridiska tjänster för övergångsfasen av projektet för gemensam miljö för inform...
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
12/03/2019
Sista anbudsdag:
30/04/2019
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/3/2019
Juridiska tjänster för övergångsfasen av projektet för gemensam miljö för informationsutbyte (Common Information Sharing Environment - CISE)
Syftet med denna upphandling är att avtala juridiska tjänster främst inom områdena europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning, europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter samt europeisk och internationell IT-lagstiftning samt på alla andra områden inom EU och nationell lagstiftning som kan visa sig vara relevant i samband med det operativa genomförandet av gemensam miljö för informationsutbyte.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Medlemmarna av advokatlaget som föreslagits av anbudsgivaren ska ha tillräcklig juridisk behörighet, inklusive registreringsbevis eller motsvarande bevis / intyg som intygar rätten att utöva juristyrket i domstolar i en EU-medlemsstat.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
12/03/2019 00:00
30/04/2019 16:00
03/05/2019 12:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 050-113780
Meddelande om upphandling
12/03/2019 00:00