Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av utvärderings- och konsekvensbedömningstjänster...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
18/02/2019
Sista anbudsdag:
25/04/2019
Status:
Stängd
Information
SMART 2019/0024
Ramavtal för tillhandahållande av utvärderings- och konsekvensbedömningstjänster till DG CONNECT - SMART 2019/0024
Avsikt med detta ramavtal är att säkerställa att den upphandlande myndigheten kommer att kunna få externt stöd som är nödvändigt för att förbereda och genomföra utvärderingar, konditionskontroller och konsekvensbedömningar av program, lagstiftningsakter och politiska initiativ på området för digitalpolitik, inklusive data insamling och analys.Kontraktet består av 2 delar:Del 1 – Stöd till förberedelse och genomförande av konsekvensbedömningar, utvärderingar och hälsokontroll inom området digital politik.Del 2 – Utforska, dokumentera och analysera en policy rörande digitala frågor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/02/2019 00:00
25/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Stöd till förberedelse och genomförande av konsekvensbedömningar, utvärderingar och hälsokontroll inom området för digital politik. Stöd för förberedelser och genomförande av utvärderingar, hälsokontroll och konsekvensbedömningar av program, lagstiftningsakter och politiska initiativ på området för digitalpolitik och deras relaterade ramvillkor på nationell nivå och EU-nivå.
Del 2 Utforska, dokumentera och analysera en policy rörande digitala frågor. Insamling och analys av bevis, framställning av analysrapporter och policydokument och, i relevanta fall, utarbetande av workshoppar för att utforska problem och utmaningar i samband med EU: s digitala politik samt dess interaktion med annan politik.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 073-171650 Rättelse 12/04/2019 00:00
2019/S 034-075801 Meddelande om upphandling 18/02/2019 00:00