Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till tjänster avseende informationshantering för EIB-gruppen
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
03/01/2019
Sista anbudsdag:
28/02/2019
Status:
Stängd
Information
CFT-1520
Stöd till tjänster avseende informationshantering för EIB-gruppen
Syftet med denna anbudsinfordran är att tilldela 3 ramavtal för tillhandahållande av stöd inom informationshanteringstjänster. Anbudsinfordran är indelad i följande 3 delar:- Del 1: Integrering av dokumenthantering av pappersdokument och elektroniska dokument och supporttjänst för kunskapshantering för EIB-gruppen,- Del 2: Bättre användning av informationsresurser, inklusive leverans av biblioteksförvaltning och relaterade tjänster,- Del 3: Tillhandahållande stöd för dokumenthantering och bidrag till informations- och registerhanteringsinitiativ för EIF.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
03/01/2019 00:00
28/02/2019 23:59
05/03/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Integrering av dokumenthantering av pappersdokument och elektroniska dokument och supporttjänst för kunskapshantering för EIB-gruppen,
Del 1 omfattar kontinuerliga och diskreta tjänster inom följande områden:- Dokument och registerhantering,- Informationshantering.- Stöd till elektroniska dokument och registerhanteringssystem.
Del 2
Bättre användning av informationsresurser, inklusive leverans av biblioteksförvaltning och relaterade tjänster
Del 2 omfattar kontinuerliga och diskreta tjänster inom följande områden:- Elektronisk informationsresurshantering,- Hantering av resurser i pappersformat,- Informationshantering.
Del 3
Tillhandahållande stöd för dokumenthantering och bidrag till informations- och registerhanteringsinitiativ för EIF.
Del 3 omfattar kontinuerliga och diskreta tjänster inom följande områden:- Dokument och registerhantering,- Informationshantering.- Stöd till elektroniska dokument och registerhanteringssystem.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 002-001534
Meddelande om upphandling
03/01/2019 00:00