Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt bistånd för genomförandet av de nya hållbarhetskriterierna avseende bio...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
05/02/2019
Sista anbudsdag:
11/03/2019
Status:
Stängd
Information
ENER/C1/2019-439
Tekniskt bistånd för genomförandet av de nya hållbarhetskriterierna avseende biomassa för jordbruk och skog inom ramen för omarbetningen av direktivet om förnybar energi
De övergripande målen med detta kontrakt är att bidra till ett snabbt, enhetligt och kostnadseffektivt genomförande av de nya hållbarhetskriterierna REDII avseende skogsbiomassa (enligt en riskbaserad strategi) och jordbruksbiomassa i EU:s medlemsstater. Detta arbete ska även stödja ekonomisk aktörer när det gäller förvärv av hållbar biomassa för energiproduktion, samt revisorer och kontrollörer i deras bedömning av huruvida ekonomisk aktörer på ett effektivt sätt efterlevt EU:s nya hållbarhetskriterier för bioenergi.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
12/03/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 025-054230
Meddelande om upphandling
05/02/2019 00:00