Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Leverans av statistiktjänster avseende köpkraftspariteter för kapitalvaror
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
27/03/2014
Sista anbudsdag:
23/05/2014
Status:
Stängd
Information
ESTAT/C/2014/5.
Leverans av statistiktjänster avseende köpkraftspariteter för kapitalvaror
Del 1: samordning av 2015 års prisundersökning avseende köpkraftspariteter för maskiner och utrustning:Denna del omfattar den undersökning som ska utföras under 2015. Förberedelser inför denna undersökning kommer att inledas under 2014 medan valideringen av undersökningen kommer att slutföras under 2016. Arbetet omfattar undersökningen i samtliga 37 deltagarländer.Del 2: samordning av 2015 och 2016 års prisundersökningar avseende köpkraftspariteter för byggsektorn:Denna del avser undersökningar som ska utföras under 2015 och 2016. Arbetet omfattar undersökningarna i samtliga 37 deltagarländer.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
27/03/2014 00:00
15/05/2014 16:00
23/05/2014 16:00
06/06/2014 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Samordning av 2015 års prisundersökning avseende köpkraftspariteter för maskiner och utrustning
Denna del omfattar den undersökning som ska utföras under 2015. Förberedelser inför denna undersökning kommer att inledas under 2014 medan valideringen av undersökningen kommer att slutföras under 2016.Arbetet omfattar undersökningen i samtliga 37 deltagarländer.
Del 2
Samordning av 2015 och 2016 års prisundersökningar avseende köpkraftspariteter för byggsektorn
Denna del avser undersökningar som ska utföras under 2015 och 2016. Arbetet omfattar undersökningarna i samtliga 37 deltagarländer.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 064-108238
Rättelse
01/04/2014 00:00
2014/S 061-102366
Meddelande om upphandling
27/03/2014 00:00