Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
En strategisk väg framåt: Transformativ organisation, projektledning och förändr...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
07/02/2019
Sista anbudsdag:
18/03/2019
Status:
Stängd
Information
WK-1530
En strategisk väg framåt: Transformativ organisation, projektledning och förändringshantering
Tjänster till stöd för verksamheter med anknytning till den transformativa förändringen i organisation, projektledning och förändringshantering i olika avdelningar inom EIB:s direktorat för operationer.– Del 1: Strategisk transformativ förändring.– Del 2: — Projektledning och förändringshantering.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
07/02/2019 00:00
18/03/2019 23:59
21/03/2019 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Strategisk transformativ förändring
Tjänsteleverantören kommer att erfordras att genomföra organisatorisk utformning, bedöma styrkor och svagheter i den nuvarande organisationen och ge stöd i utformningen av en ny struktur av högsta klass, vilket kan innefatta utkontraktering av tjänster och/eller användning av verktyg med artificiell intelligens (AI).
Del 2
Projektledning och förändringshantering
Tjänsteleverantören ska tillhandahålla:— Projektledningskapacitet, inklusive organisatoriska verksamheter vid projektledningskontoret (Project Management Office - PMO), till olika organisatoriska projekt som inleds för att stödja struktureringen och tillväxten i banken.— Kapacitet avseende förändringshantering, inklusive förändringar i affärsprocesser, system och teknik, arbetsroller och organisationsstrukturer.— Insatser för EIB:s personal avseende utformning och genomförande av strategier och planer för förändringshantering som maximerar de anställdas efterlevnad och användning samt minimerar deras motstånd.— Stöd till EIB avseende handledning genom övergångar på alla chefsnivåer och för övervakare.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 027-059053
Meddelande om upphandling
07/02/2019 00:00