Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av kontroller av kundkännedom (Know Your Customer - KYC) och a...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
31/01/2019
Sista anbudsdag:
29/03/2019
Status:
Stängd
Information
LZ-1527
Tillhandahållande av kontroller av kundkännedom (Know Your Customer - KYC) och annat stöd för operativ efterlevnad 2019-2022
I enlighet med sina stadgar ska EIB efterleva bästa bankpraxis, och på grundval av det granskas regleringsmässiga och marknadsmässiga utvecklingar noggrant.I del 1 önskar EIB välja ut flera leverantörer, som ska stödja personalen vid EIB:s TMR-/KYC-enhet i det dagliga arbetet med KYC-analyser och andra preliminära kontroller, som avser efterlevnad (såsom integritet och sanktioner) i nya verksamheter under perioden 2019-2022.I del 2 önskar EIB välja ut flera leverantörer som ska stödja direktoratet för förvaltning av transaktioner och omstrukturering (TMR) i bedömningen av skattefrågor i projekt, som för närvarande övervakas av banken.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
KYC/Efterlevnadsprocess
EIB söker efter extern expertis som ska stödja personalen vid EIB:s TMR-/KYC-enhet i det dagliga arbetet med KYC-analyser och andra preliminära kontroller, som avser efterlevnad (såsom integritet och sanktioner) i nya verksamheter under perioden 2019-2022. Denna period innefattar även år med hög arbetsbelastning då den vanliga KYC-granskningen för vissa av EIB:s motparter behöver uppdateras (enligt en riskbaserad strategi).
Del 2
Skatteanalys
I del 2 önskar EIB välja ut flera leverantörer som ska stödja direktoratet för förvaltning av transaktioner och omstrukturering (TMR) i bedömningen av skattefrågor i projekt, som för närvarande övervakas av banken.Dessa frågor kan ha anknytning till skattebedrägeri, skatteflykt, skadlig skattepraxis och/eller aggressiv praxis avseende skatteplanering i ljuset av de , som har inletts av Europeiska kommissionen inom ramen för EU:s paket mot skatteflykt och de strategier, som har tillämpats av internationella standardiseringsorganisationer såsom FATF och OECD Global Forum (”skattekoncerner”).Mot denna bakgrund söker TMR-/KYC-enheten efter extern expertis som ska stödja EIB:s anställda med att analysera vilken effekt olika skattefrågor kan ha på övervakningen av de pågående projekten.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 022-047122
Meddelande om upphandling
31/01/2019 00:00