Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster till stöd för ett korrekt genomförande av ramlånet för programmet avsee...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
24/01/2019
Sista anbudsdag:
25/02/2019
Status:
Stängd
Information
CFT-1528
Tjänster till stöd för ett korrekt genomförande av ramlånet för programmet avseende snar återhämtning i Ukraina
Det övergripande målet med tjänsterna är att stödja ett korrekt genomförande av ramlånet för programmet avseende snar återhämtning, samtidigt som det verkställs och upprätthålls en god kvalitet på byggentreprenad, överensstämmelse med EIB:s miljömässiga och sociala standarder, riktlinjer för upphandling och förebyggande av korruption. De ska även förbättra kapaciteten hos byggherren och de slutliga stödmottagarna när det gäller effektiv planering, drift, övervakning och lärande avseende de delprojekt som ska finansieras av lånet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
http://www.eib.org/about/procurement
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/01/2019 00:00
25/02/2019 15:00
26/02/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 017-034866
Meddelande om upphandling
24/01/2019 00:00