Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utbildningskurser och individuell certifiering avseende projektledning och förva...
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
29/01/2019
Sista anbudsdag:
04/03/2019
Status:
Stängd
Information
AO/024/17
Utbildningskurser och individuell certifiering avseende projektledning och förvaltningssystem
Detta upphandlingsförfarande syftar till att finna externa tjänsteleverantörer för utbildning och certifiering avseende projektledningspraxis och förvaltningssystem för personal vid EUIPO och personal vid medlemsstaternas nationella immaterialrättskontor.Denna anbudsinfordran är indelad i 2 delar. De ramavtal som ska tilldelas omfattar följande områden:Del 1: Utbildningskurser och individuell certifiering avseende projektledning: Certifiering och utbildning avseende projektledning omfattar tillhandahållande av det material och de tjänster som erfordras för att möjliggöra för personalen vid EUIPO och vid EU:s nationella immaterialrättskontor att erhålla projektledningscertifikat.Del 2: Utbildningskurser och individuell certifiering avseende förvaltningssystem: Certifiering och utbildning avseende förvaltningssystem omfattar tillhandahållande av det material och de tjänster som erfordras för att möjliggöra för personalen vid EUIPO och vid EU:s nationella immaterialrättskontor att erhålla individuella certifikat för förvaltningssystem.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
29/01/2019 00:00
04/03/2019 13:00
06/03/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Utbildningskurser och individuell certifiering avseende projektledning
Certifiering och utbildning avseende projektledning omfattar tillhandahållande av det material och de tjänster som erfordras för att möjliggöra för personalen vid EUIPO och vid EU:s nationella immaterialrättskontor att erhålla projektledningscertifikat, i synnerhet tillhandahållande av:— Erfordrat utbildningsmaterial (inklusive officiella handböcker och officiella versioner av standarder).— E-lärandetjänster.— Utbildning på plats.— Officiell Prince2 certifieringsexamina (online och på papper).
Del 2
Utbildningskurser och individuell certifiering avseende förvaltningssystem
Certifiering och utbildning avseende förvaltningssystem omfattar tillhandahållande av det material och de tjänster som erfordras för att möjliggöra för personalen vid EUIPO och vid EU:s nationella immaterialrättskontor att erhålla individuella certifikat för förvaltningssystem, i synnerhet tillhandahållande av:— Erfordrat utbildningsmaterial (inklusive officiella handböcker och officiella versioner av standarder).— Utbildning på plats.— Officiella IRCA, PECB eller likvärdiga certifieringsexamina.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 020-041986
Meddelande om upphandling
29/01/2019 00:00