Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utvärdering av investeringar i infrastruktur och verksamhet inom forskning och t...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Publiceringsdatum i TED:
05/02/2019
Sista anbudsdag:
11/03/2019
Status:
Stängd
Information
2018CE16BAT111
Utvärdering av investeringar i infrastruktur och verksamhet inom forskning och teknikutveckling, som stöddes av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), under perioden 2007-2013
Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik - GD REGIO avser att inleda en efterhandsutvärdering av projekt avseende investering i infrastrukturer, kompetenscentra och verksamheter inom forskning och teknikutveckling, som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) under perioden 2007-2013 .Utvärderingen kommer att analysera de olika typerna av insatser för forskning och teknikutveckling, som medfinansierades av Eruf under perioden 2007-2013, och bedöma deras motivering och bevis på deras effektivitet.Utvärderingen kommer att ge en översikt över de olika sätt, på vilka Eruf:s finansiering av forskning och teknikutveckling har använts i hela EU, och kommer bedöma resultaten, i den utsträckning de kan fastställas. Den kommer att undersöka detta mer ingående i utvalda länder och regioner, i syfte att identifiera vilka typer av insatser som har varit mest framgångsrika (eller effektiva), och de faktorer som har bidragit till deras framgång.En granskning av relevant litteratur och dokument kommer att genomföras.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
13/03/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 025-054231
Meddelande om upphandling
05/02/2019 00:00