Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Inköp av utrustning, maskinvara, programvarulicenser och liknande tjänster till ...
Upphandlande myndighet:
Council of the European Union
Publiceringsdatum i TED:
22/02/2019
Sista anbudsdag:
05/04/2019
Status:
Stängd
Information
UCA 18/059
Inköp av utrustning, maskinvara, programvarulicenser och liknande tjänster till förmån för infrastrukturen för plattformen för efterproduktion av video vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd
Syftet med de nya ramavtalen är att säkerställa att infrastrukturen för plattformen för efterproduktion av video vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd (”Sekretariatet”) förbättras, upprätthålls och uppdateras i linje med utvecklingen inom området radio- och tv-sändning, Sekretariatets behov inom det audiovisuella området och enligt alla huvudintressenters (Europeiska rådets ordförande/Europeiska rådet, Eurogruppens ordförande/Eurogruppen) och mediekunders förväntningar.Anbudsinfordran är indelad i 2 delar.Varje del inom detta förfarande kommer att tilldelas separat.För del 1: Sekretariatet kommer att tilldela 1 ramavtal till 1 uppdragstagare.För del 2: Sekretariatet kommer att tilldela högst 3 ramavtal (multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran).
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
22/02/2019 00:00
05/04/2019 16:00
12/04/2019 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Inköp av utrustning, maskinvara, programvarulicenser och liknande tjänster till förmån för infrastrukturen för plattformen för efterproduktion av video vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd
Del 1 omfattar specifika moduler/produkter/tjänster med anknytning till kärnverksamheterna för plattformen för efterbehandling av video (Video Post-Production Platform – VPPP) och i miljön för hantering av medietillgångar (Media Asset Management – MAM). Befintlig VPPP är baserad på MAM-plattformen från Cinegy och framtida investeringar som genomförs under de kontrakt som resulterar från detta upphandlingsförfarande ska vara kompatibla med den befintliga MAM-plattformen från Cinegy.Kärnaktiviteter vid VPPP omfattar i synnerhet (ej uttömmande lista):– hantering av medietillgångar (MAM-plattformen: Cinegy-programvaran och maskinvaran den körs på)– hantering av videonätverk inklusive bevakning, fjärråtkomst och säkerhet– inspelning/inmatning av direktsända videosignaler och videofiler (programvara och maskinvara de körs på, inklusive Cinergy Capture, grafikprocessor och videoinfångningskort)– redigering av videosignaler och -filer (Cinegy-arbetsstationer och maskinvaran de körs på, inklusive efterbehandlingsprogram)– videoproduktion (på distans): produktion av direktsänd video och högkvalitativ efterbehandling av video (inklusive IHSE KVM-system)– transkodning och komprimering av videofiler– distribution av videofiler (FileCatalyst)– arkivering av videofiler.Därmed omfattar denna del tillhandahållandet (inklusive leverans, installation och integration) av alla typer av moduler/produkter/tjänster som är relaterade till dessa aktiviteter. Detta innefattar (i ”broadcast-grade”) nätverksutrustning, utrustning för videobevakning och -säkerhet, maskinvara och programvara för integrering i befintlig VPPP, i synnerhet men inte begränsat till, Cinegy-produkter och -moduler. Del 1 innefattar maskinvaru-/programvaruprodukter och -tjänster relaterade till Sekretariatets arkiveringsarbete och MAM-databas, inspelningsstationer, redigeringsstationer, konverteringsstationer, videonätverk, IHSE KVM-system, videobevakningslösning, lösning för överföring av videofiler samt framtidssäkra lösningar som möjliggör anpassning till den snabbt skiftande marknaden för arbetsflöden inom videoproduktion.För mer information om moduler/produkter/tjänster som omfattas av del 1, se det gemensamma förfrågningsunderlaget för del 1 och 2 samt den specifika informationen för del 1.
Del 2
Moduler/produkter/tjänster med anknytning till verksamheter som inte är kärnverksamheter på plattformen för efterproduktion av video, i filbaserade arbetsflöden och i miljön för hantering av medietillgångar vid generalsekretariatet
Del 2 omfattar moduler/produkter/tjänster med anknytning till verksamheter som inte är kärnverksamheter på plattformen för efterproduktion av video (VPPP), i filbaserade arbetsflöden och i miljön för hantering av medietillgångar (MAM) vid generalsekretariatet.Icke-kärnaktiviteter vid VPPP omfattar i synnerhet (ej uttömmande lista):– kvalitetskontrollutrustning– utrustning för omkoppling och ”up/down/cross”-konvertering– signal- och mediekonverterare.Varorna som ska tillhandahållas ska ge övergripande stöd till filbaserade arbetsflöden och videoleveranssystem. I många fall krävs det att varorna ska vara tätt integrerade med den övriga VPPP-infrastrukturen. Därför har enkel integration med Cinegy-produkterna, VPPP-nätverket och kärnaktiviteterna vid VPPP högsta prioritet.Del 2 innefattar maskinvaru-/programvaruprodukter och -tjänster relaterade till framtidssäkra lösningar som möjliggör anpassning till den snabbt skiftande videoredigeringsmarknaden (t.ex. avseende skärmar med MultiView, vitbalansering och redigeringsstationer), filtranskodning och filformat, signalprotokollkonverterare och -gateways, filkvalitetskontroll och anpassning av videofiler efter Sekretariatets behov.För mer information om moduler/produkter/tjänster som omfattas av del 2, se det gemensamma förfrågningsunderlaget för del 1 och 2 samt den specifika informationen för del 2.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 038-084398
Meddelande om upphandling
22/02/2019 00:00