Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Kapacitetsuppbyggnad av rådgivning avseende hållbar finansiell risk (Sustainable...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
07/02/2019
Sista anbudsdag:
19/03/2019
Status:
Stängd
Information
TA2018013 R0 IF3
Kapacitetsuppbyggnad av rådgivning avseende hållbar finansiell risk (Sustainable Finance Risk Consulting - SFRC)
Det tekniska biståndet ska bidra till att bygga upp kapaciteten hos en nyskapad enhet, rådgivning avseende hållbar finansiell risk (SFRC), som ska förvalta lånegarantin för energi i Afrika (Africa Energy Guarantee Facility - AEGF), i synnerhet med avseende på övervakning och rapportering, konsekvensbedömning, kunskapsutbyte och verifiering av överensstämmelse med EIB E&S och upphandlingsstandarder. Det slutgiltiga målet med det tekniska biståndet är att säkerställa att AEGF kan starta upp, driva och sjösätta kapacitet och samtidigt leva upp till de standarder som förväntas av EU. Det tekniska biståndet kommer att använda externa rådgivningstjänster för att stödja SFRC i kommunikationsverksamheter, utveckling av webbaserade system, miljökonsekvensbedömningar och andra uppgifter specifika för AEGF.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
07/02/2019 00:00
19/03/2019 23:59
21/03/2019 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 027-059054
Meddelande om upphandling
07/02/2019 00:00