Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om risker och regleringsmässiga frågor när det gäller specifika fal...
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
11/02/2019
Sista anbudsdag:
29/03/2019
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/4/2019
Undersökning om risker och regleringsmässiga frågor när det gäller specifika fall av maritima autonoma ytfartyg (SAFEMASS)
Huvudsyftet med undersökningen är att tillhandahålla meningsfulla synpunkter till EU:s medlemsstater och möjligen internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om den pågående övningen avseende regleringsmässig omfattning (Regulatory Scoping Exercise - RSE) genom att fastställa framväxande risker och regleringsmässiga luckor som uppstår vid implementeringen av olika grader av maritima autonoma ytfartyg (MASS). Information från andra forsknings- och industriprojekt förväntas användas när så krävs för att undvika dubbelarbete på ett meningsfullt sätt.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
11/02/2019 00:00
29/03/2019 16:00
02/04/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 029-063849
Meddelande om upphandling
11/02/2019 00:00