Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Europeiska nätverket för havsobservation och datainsamling (Emodnet). Temagruppe...
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
18/03/2019
Sista anbudsdag:
25/04/2019
Status:
Stängd
Information
EASME/2019/OP/0003
Europeiska nätverket för havsobservation och datainsamling (Emodnet). Temagrupper: Geologi, livsmiljöer på havsbotten, fysik och kemi
Easme lanserar denna anbudsinfordran i syfte att utveckla, upprätthålla och sprida högupplösliga digitala kartor över topografin på den europeiska sjöbottnen. Easme planerar att sluta 4 tjänsteavtal, ett för vardera av följande tematiska delar:Del 1: geologiDel 2: livsmiljöer på havsbottenDel 3: fysikDel 4: kemiDe uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i avsnitt 1) i förfrågningsunderlaget.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/03/2019 00:00
25/04/2019 10:00
26/04/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Geologi Easme lanserar denna anbudsinfordran i syfte att utveckla, upprätthålla och sprida högupplösliga digitala kartor över topografin på den europeiska sjöbottnen. Easme planerar att sluta 4 tjänsteavtal, varav ett gäller följande del:Del 1: geologi.De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i avsnitt 1) i förfrågningsunderlaget.
Del 2 Livsmiljöer på havsbotten Easme lanserar denna anbudsinfordran i syfte att utveckla, upprätthålla och sprida högupplösliga digitala kartor över topografin på den europeiska sjöbottnen. Easme planerar att sluta 4 tjänsteavtal, varav ett gäller följande del:Del 2: livsmiljöer på havsbotten.De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i avsnitt 1) i förfrågningsunderlaget.
Del 3 Fysik Easme lanserar denna anbudsinfordran i syfte att utveckla, upprätthålla och sprida högupplösliga digitala kartor över topografin på den europeiska sjöbottnen. Easme planerar att sluta 4 tjänsteavtal, varav ett gäller följande del:Del 3: fysik.De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i avsnitt 1) i förfrågningsunderlaget.
Del 4 Kemi Easme lanserar denna anbudsinfordran i syfte att utveckla, upprätthålla och sprida högupplösliga digitala kartor över topografin på den europeiska sjöbottnen. Easme planerar att sluta 4 tjänsteavtal, varav ett gäller följande del:Del 4: kemiDe uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i avsnitt 1) i förfrågningsunderlaget.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 054-123590 Meddelande om upphandling 18/03/2019 00:00