Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Lu...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
14/02/2019
Sista anbudsdag:
26/04/2019
Status:
Stängd
Information
CFT-1535
Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och externa kontor
Föremålet för denna anbudsinfordran är att tilldela ramavtal för tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och externa kontor. Denna anbudsinfordran är indelad i 2 helt separata delar:— Del 1: Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg.— Del 2: Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens externa kontor.Anbudsgivare måste lämna anbud för båda delarna. Det högsta antalet delar som kan tilldelas 1 anbudsgivare är 2. Delarna kan komma att tilldelas olika anbudsgivare.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
14/02/2019 00:00
26/04/2019 23:59
30/04/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg
Del 1 omfattar tillhandahållandet av hanterade utskriftstjänster (MPS - Managed Print Services) vid EIB-koncernens lokaler i Luxemburg. Tjänsteleverantören kommer att tillhandahålla hanterade utskriftstjänster, inbegripet leverans av utskriftsenheter, tillhandahållande av support för samtliga utskriftsenheter som är inköpta och ägs av EIB, samt hantering av utskriftsinfrastruktur, inklusive hårdvara, programvara, varor och förbrukningsmaterial.
Del 2
Tillhandahållande av hanterade utskriftstjänster vid EIB-koncernens externa kontor
Del 2 omfattar tillhandahållandet av hanterade utskriftstjänster (MPS - Managed Print Services) vid EIB-koncernens externa kontor. Tjänsteleverantören kommer att tillhandahålla hanterade utskriftstjänster, inbegripet leverans av utskriftsenheter, tillhandahållande av support för samtliga utskriftsenheter som är inköpta och ägs av EIB samt hantering av utskriftsinfrastruktur, inklusive hårdvara, programvara, varor och förbrukningsmaterial.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 070-163870
Rättelse
09/04/2019 00:00
2019/S 032-070874
Meddelande om upphandling
14/02/2019 00:00