Uppgifter om anbudsinfordringar

The deadline for submission of tenders is postponed to the 10/04/2019.
Rubrik:
Bedömning av ny teknik för övervakning, förebyggande och kontroll av infektionss...
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
18/02/2019
Sista anbudsdag:
10/04/2019
Status:
Stängd
Information
OJ/2019/OCS/10467
Bedömning av ny teknik för övervakning, förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar
ECDC inleder ett projekt för att1) identifiera och sammanställa de relevanta bevisen och presentera dem så att de blir till en källa av information för ECDC och deras huvudintressenter, samt stödjer strategiskt beslutsfattande inom området ny teknik som är av potentiell relevans för folkhälsa och centrumets uppdrag.2) Bedöma den styrkta och möjliga framtida effekten (tidsram 5-10 år) av den senaste utvecklingen inom:(a) informations- och kommunikationsteknik; och(b) mikrobiologiska tester och mikrobiologisk diagnostik inom folkhälsa, i synnerhet kommunicerbar övervakning, förebyggande och kontroll av sjukdomar. Baserat på 1) och 2) ska ECDC, i nära samarbete med sina huvudintressenter, fastställa de nya tekniker som har den största potentialen — både positiva och omvälvande — under kommande år, och de funktioner inom ECDC och frågor om folkhälsa i enlighet med centrumets befogenheter som skulle kunna gynnas av den nya tekniken och motsvarande investeringar, samt utarbeta en färdplan.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/02/2019 00:00
10/04/2019 16:00
12/04/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 060-137757
Rättelse
26/03/2019 00:00
2019/S 034-075775
Meddelande om upphandling
18/02/2019 00:00