Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till säkerhetsverksamheter avseende hälso- och sjukvård
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publiceringsdatum i TED:
26/02/2019
Sista anbudsdag:
25/03/2019
Status:
Stängd
Information
ENISA F-COD-19-T11
Stöd till säkerhetsverksamheter avseende hälso- och sjukvård
Enisa önskar upphandla tjänster från minst 2 och högst 5 tjänsteleverantörer, som kan tillhandahålla stöd inom området för hälso- och sjukvårdssäkerhet. De utvalda anbudsgivarna ska kunna styrka betydande erfarenhet och färdigheter inom detta område med tonvikt på de aspekter som behandlas i Enisas årliga arbetsprogram.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
26/02/2019 00:00
25/03/2019 18:00
26/03/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 040-089193
Meddelande om upphandling
26/02/2019 00:00