Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Uthyrning, placering och underhåll av brandsläckare
Upphandlande myndighet:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publiceringsdatum i TED:
28/02/2019
Sista anbudsdag:
08/04/2019
Status:
Stängd
Information
OIB/2019/OP/0008
Uthyrning, placering och underhåll av brandsläckare
Komplett uthyrning av bärbara brandsläckare, inbegripet installation och underhåll.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Pris
Villkor för deltagande
Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1) “Villkor för deltagande” i detta meddelande och som anges i bilaga I, “checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas”, till förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
28/02/2019 00:00
08/04/2019 15:00
09/04/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 042-094245
Meddelande om upphandling
28/02/2019 00:00