Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning av granskning av omfattningen av en samhällsomfattande tjänst – SMA...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
15/04/2014
Sista anbudsdag:
12/05/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
SMART 2014/0011.
Undersökning av granskning av omfattningen av en samhällsomfattande tjänst – SMART 2014/0011
Målet med undersökningen är att tillhandahålla en faktamässig och gedigen socioekonomisk bedömning som, tillsammans med data som samlats in av nationella tillsynsmyndigheter, ska göra det möjligt att besluta om huruvida och hur omfattningen av den samhällsomfattande tjänsten ska ändras på EU-nivå. Undersökningen ska därför, bland annat, bedöma följande: i) De socioekonomiska, direkta och indirekta fördelarna med och kostnaderna för tillhandahållandet av en bredbandstjänst, som håller en viss lägsta kvalitetsnivå, på EU-nivå; ii) i vilken utsträckning marknadsinitiativ och politiska initiativ (andra än den samhällsomfattande tjänsten) kan förväntas tillhandahålla användare bredbandsanslutningar (med beaktande av t.ex. spridning av LTE, nationella bredbandsplaner, EU:s strukturfonder, statligt stöd); iii) lämpligheten avseende befintliga krav och villkor för samhällsomfattande tjänster; iv) en möjlig minskning av de nuvarande förpliktelserna inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten om marknaden levererar dessa tjänster (t.ex. åtkomst till allmänt tillgängliga telefontjänster, tjänster avseende telefonregister och nummerupplysningstjänster, offentliga telefonautomater). Utöver detta ska undersökningen bedöma överkomligheten hos avgifter inom ramen för systemet för den samhällsomfattande tjänsten samt möjligheten till ytterligare förpliktelser inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten vad gäller bredband, närmare bestämt avseende genomförbarhet och kostnader för anslutning av offentliga platser av särskilt intresse såsom skolor, bibliotek och vårdcentraler. Dessutom ska de positiva och negativa aspekterna av de olika finansieringsmekanismerna för den samhällsomfattande tjänsten bedömas (t.ex. offentliga medel, finansiella bidrag från sektorn för elektronisk kommunikation eller andra gynnade parter och/eller bidrag från konsumenter av tjänster för fast och trådlös telefoni i form av extra avgifter).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
15/04/2014 00:00
Ingen text
Ingen text
Ingen text
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2014/S 074-127001 Meddelande om upphandling 15/04/2014 00:00