Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
FL/TM19-RO
Upphandlande myndighet:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Publiceringsdatum i TED:
05/03/2019
Sista anbudsdag:
08/04/2019
Status:
Stängd
Information
FL/TM19-RO
FL/TM19-RO
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriella rättigheter, från bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, kroatiska, ungerska, italienska, litauiska, lettiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska och svenska till rumänska.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
05/03/2019 00:00
08/04/2019 23:59
25/04/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Översättning från bulgariska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från bulgariska till rumänska.
Del 2 Översättning från tjeckiska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från tjeckiska till rumänska.
Del 3 Översättning från danska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från danska till rumänska.
Del 4 Översättning från tyska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från tyska till rumänska.
Del 5 Översättning från grekiska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från grekiska till rumänska.
Del 6 Översättning från engelska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från engelska till rumänska.
Del 7 Översättning från spanska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från spanska till rumänska.
Del 8 Översättning från estniska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från estniska till rumänska.
Del 9 Översättning från finska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från finska till rumänska.
Del 10 Översättning från franska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från franska till rumänska.
Del 11 Översättning från kroatiska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från kroatiska till rumänska.
Del 12 Översättning från ungerska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från ungerska till rumänska.
Del 13 Översättning från italienska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från italienska till rumänska.
Del 14 Översättning från litauiska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från litauiska till rumänska.
Del 15 Översättning från lettiska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från lettiska till rumänska.
Del 16 Översättning från maltesiska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från maltesiska till rumänska.
Del 17 Översättning från nederländska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från nederländska till rumänska.
Del 18 Översättning från polska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från polska till rumänska.
Del 19 Översättning från portugisiska till rumänska Översättningscentrum för Den Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från portugisiska till rumänska.
Del 20 Översättning från slovakiska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från slovakiska till rumänska.
Del 21 Översättning från slovenska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från slovenska till rumänska.
Del 22 Översättning från svenska till rumänska Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ett ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriell äganderätt från svenska till rumänska.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 058-132822 Rättelse 22/03/2019 00:00
2019/S 045-101846 Meddelande om upphandling 05/03/2019 00:00