Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal för undersökningar inom områdena socialpolitik och sysselsätt...
Upphandlande myndighet:
European Committee of the Regions
Publiceringsdatum i TED:
25/03/2019
Sista anbudsdag:
10/05/2019
Status:
Stängd
Information
CDR-TL2-24-2019
Multipelt ramavtal för undersökningar inom områdena socialpolitik och sysselsättningspolitik
Syftet med denna anbudsinfordran är att förse Regionkommittén med ett tillgängligt ramavtal inom områdena socialpolitik och sysselsättningspolitik, som omfattar tillhandahållandet av vetenskapligt, rättsligt samt dokumenterings- och redigeringsrelaterat expertstöd till kommitténs medlemmar, rapportörer, organ och tjänster. Denna tjänsteförfrågan som tilldelas externa uppdragstagare är en av de åtgärder som vidtas för att förse medlemmarna med bättre tjänster som ska stärka och förbättra Regionkommitténs rådgivande arbete inom ramverket för lagstiftningsprocessen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73210000
BE100
Milstolpar
25/03/2019 00:00
02/05/2019 23:59
07/05/2019 23:59
10/05/2019 23:59
23/05/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 059-135521 Meddelande om upphandling 25/03/2019 00:00