Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Framtagning, anordnande och genomförande av utbildningsverksamheter inom ramen f...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
01/03/2019
Sista anbudsdag:
03/04/2019
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/ENCO/2019/01
Framtagning, anordnande och genomförande av utbildningsverksamheter inom ramen för Efsa:s europeiska stipendieprogram för riskbedömning av livsmedel
Europeiska stipendieprogram för riskbedömning är ett initiativ från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för att stärka Europas riskbedömningskapacitet för livsmedelssäkerhet och bygga upp en kunskapsgemenskap för riskbedömning. Programmet är främst utformat för att erbjuda ett 1-årigt tjänsteplaceringsstipendium baserat på inlärning genom praktisk erfarenhet, åtföljd av ett specifikt utbildningsprogram för riskbedömning av livsmedel för att locka forskare från EU, som befinner sig i tidig eller mellanperioden av sin karriär, med begränsad erfarenhet av riskbedömning avseende livsmedelssäkerhet. Stipendiaterna skulle placeras hos de kompetenta organisationerna enligt artikel 36, med gedigen riskbedömningskapacitet i andra medlemsstater, för att bygga upp kapacitet i alla organisationer och medlemsstater, och därigenom bidra till att harmonisera metoder och praxis inom EU. Detta upphandlingsförfarande syftar till att välja ut en, som ska uppdatera utbildningsmaterial, anordna och genomföra utbildningsverksamheter inom ramen för Efsa:s europeiska stipendieprogram för riskbedömning avseende livsmedel.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
01/03/2019 00:00
26/03/2019 14:30
28/03/2019 23:59
03/04/2019 14:30
04/04/2019 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 043-096770 Meddelande om upphandling 01/03/2019 00:00