Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Rapport för 2018 om tillståndet för cybersäkerhetens sårbarhet
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publiceringsdatum i TED:
12/03/2019
Sista anbudsdag:
11/04/2019
Status:
Stängd
Information
ENISA D-COD-19-T15
Rapport för 2018 om tillståndet för cybersäkerhetens sårbarhet
Under 2019 fokuserar Enisa på att förbättra processerna för riskbedömning och sårbarhetshantering genom att tillhandahålla en omfattande analys av föregående årets (2018) sårbarhetsrådgivning. Genom GDPR-förordningen introduceras begreppet ansvar för företag som råkar ut för dataöverträdelser, vilket medför ett behov av ett proaktivt tillvägagångssätt vid hanteringen av sårbarheter. Omfattningen av denna studie är begränsad till att endast analysera sårbarhetsrådgivning under 2018. Alla observationer och eventuella luckor som identifieras kommer att hanteras inom ramen för föregående årets rådgivning. Enisa förväntar sig att den utvalda uppdragstagaren ska samla in information om sårbarhetsrådgivning från öppna informationskällor (t ex nationella sårbarhetsdatabaser), analysera och tolka data och presentera resultaten genom att använda intuitiva visualiseringar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
12/03/2019 00:00
11/04/2019 18:00
12/04/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 050-113777
Meddelande om upphandling
12/03/2019 00:00