Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Språkutbildning
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Publiceringsdatum i TED:
21/03/2019
Sista anbudsdag:
02/05/2019
Status:
Stängd
Information
1903/C5/D
Språkutbildning
Europol vill sluta kontrakt med en leverantör som ska leverera tjänster avseende klassrumsbaserad språkutbildning till Europols personal vid förfrågan. Europol avser tillhandahålla klassrumsbaserad språkutbildning i minst följande 5 officiella EU-språk:– nederländska– franska– tyska– italienska– spanska.Utbildningen ska genomföras i Europols lokaler eller i uppdragstagarens utbildningslokaler (som måste ligga i närheten av Europols lokaler) vid efterfrågan av Europol under tiden för kontraktets genomförande.Europols behov fortsätter att utvecklas, vilket innebär att Europol i framtiden kan ha behov av utbildning i fler språk och språkutbildning för särskilda affärssyften om anbudsgivare erbjuder dessa specifika tjänster i sitt anbud.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
21/03/2019 00:00
02/05/2019 16:00
03/05/2019 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 057-130607
Meddelande om upphandling
21/03/2019 00:00