Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tecknande av ramavtal för översättning av juridiska texter från polska till malt...
Upphandlande myndighet:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Publiceringsdatum i TED:
22/03/2019
Sista anbudsdag:
Ingen text
Status:
Öppna
Information
COJ-PROC-19/006
Tecknande av ramavtal för översättning av juridiska texter från polska till maltesiska
Nya ansökningar kan komma att godtas när som helst under avtalets löptid, eftersom kontraktet är stående. Löptiden för ramavtalen kommer att vara 1 år med en automatisk förlängning för 3 eventuella perioder på vardera 1 år. Det högsta antalet ramavtal som ska slutas anges. En förteckning kommer att upprättas enligt kriterierna för tilldelning av avtalet. Denna förteckning avgör i vilken ordning kontraktsparterna initialt kommer att kontaktas för att, på grundval av kompetens avseende produktion och specialområde, erbjudas specifika arbeten. Rangordningen kommer att ses över regelbundet så att den motsvarar kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls. Under avtalets löptid kan rangordningen även komma att ändras till följd av tecknande av nya kontrakt eller avslutande av befintliga kontrakt.
Tjänster
Begränsad
Öppna
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79530000
LU000
Milstolpar
22/03/2019
Ingen text
Ingen text
Ingen text
29/04/2019
Ingen text
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 058-132851 Meddelande om upphandling 22/03/2019