Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tecknande av ramavtal för översättning av juridiska texter från polska till slov...
Upphandlande myndighet:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Publiceringsdatum i TED:
22/03/2019
Sista anbudsdag:
Ingen text
Status:
Öppna
Information
COJ-PROC-19/006
Tecknande av ramavtal för översättning av juridiska texter från polska till slovakiska.
Nya ansökningar kan komma att godtas när som helst under utförandeperioden, eftersom offentlig upphandling rör sig om en stående anbudsinfordran för delarna. Ramavtalets löptid är 1 år, förnybart med underförstått samtycke upp till 3 gånger, varje gång för en 1-årig period. Det högsta antalet ramavtal som kommer att slutas anges. Uppdragstagarna kommer att rangordnas i en förteckning på grundval av tilldelningskriterierna. Denna förteckning är avgörande för i vilken initial ordning uppdragstagarna kommer att kontaktas för att, på grundval av deras produktionskapacitet och eventuella specialområde, erbjudas specifika översättningar. Rangordningen kommer att ses över regelbundet så att den motsvarar den faktiska kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls. Rangordningen kommer även att ändras till följd av att nya ramavtal sluts eller befintliga ramavtal sägs upp.
Tjänster
Begränsad
Öppna
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79530000
LU000
Milstolpar
22/03/2019 00:00
Ingen text
29/04/2019 23:59
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 058-132850
Meddelande om upphandling
22/03/2019 00:00