Uppgifter om anbudsinfordringar

Question deadline was 06/05/2019 and we have technically closed it by putting the date.
Rubrik:
Multipelt ramavtal för tjänster i 5 delar för tillhandahållande av externa exper...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Publiceringsdatum i TED:
18/03/2019
Sista anbudsdag:
14/05/2019
Status:
Stängd
Information
EPRS/DIRC/SER/19/002
Multipelt ramavtal för tjänster i 5 delar för tillhandahållande av externa experttjänster inom områdena för konsekvensbedömning på förhand, utvärdering i efterhand, bedömning av europeiskt mervärde och stresstestning av...
Multipelt ramavtal för tjänster i 5 delar för tillhandahållande av externa experttjänster inom områdena för konsekvensbedömning på förhand, utvärdering i efterhand, bedömning av europeiskt mervärde och stresstestning av EU-politik.Del 1: Inre marknad och konsumentskydd, industri, forskning och energi, miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.Del 2: Jordbruk och landsbygdsutveckling, fiske, regional utveckling, transport och turism, kultur och utbildning.Del 3: Medborgerliga fri- och rättigheter, rättsliga frågor och inrikesfrågor, konstitutionella frågor, kvinnors rättigheter och jämställdhet.Del 4: Finansiella och ekonomiska frågor, sysselsättning och sociala frågor, budgetfrågor och budgetkontroll.Del 5: Utrikesfrågor, säkerhet och försvar, mänskliga rättigheter, utveckling och internationell handel.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
Villkor för deltagande
Se förfrågningsunderlaget.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/03/2019 00:00
14/05/2019 11:00
15/05/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Inre marknad och konsumentskydd, industri, forskning och energi, miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Inre marknad och konsumentskydd, industri, forskning och energi, miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
Del 2
Jordbruk och landsbygdsutveckling, fiske, regional utveckling, transport och turism, kultur och utbildning
Jordbruk och landsbygdsutveckling, fiske, regional utveckling, transport och turism, kultur och utbildning.
Del 3
Medborgerliga fri- och rättigheter, rättsliga frågor och inrikesfrågor, konstitutionella frågor, kvinnors rättigheter och jämställdhet
Medborgerliga fri- och rättigheter, rättsliga frågor och inrikesfrågor, konstitutionella frågor, kvinnors rättigheter och jämställdhet.
Del 4
Finansiella och ekonomiska frågor, sysselsättning och sociala frågor, budgetfrågor och budgetkontroll
Finansiella och ekonomiska frågor, sysselsättning och sociala frågor, budgetfrågor och budgetkontroll.
Del 5
Utrikesfrågor, säkerhet och försvar, mänskliga rättigheter, utveckling och internationell handel
Utrikesfrågor, säkerhet och försvar, mänskliga rättigheter, utveckling och internationell handel.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 054-123614
Meddelande om upphandling
18/03/2019 00:00