Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utformning och implementering av ett utvecklingsramverk för blå ekonomi
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
19/03/2019
Sista anbudsdag:
26/04/2019
Status:
Stängd
Information
EASME/2019/OP/0008
Utformning och implementering av ett utvecklingsramverk för blå ekonomi
EASME inleder denna anbudsinfordran i 2 delar för studier avseende:1) Ohållbara finanser i den blå ekonomin: var kommer pengarna ifrån? — värde 275 000 EUR.2) Hållbarhetskriterier för den blå ekonomin. Värde: 275 000 EUR.De 2 studierna ska genomföras i kontexten av internationella avtal från 2015: Parisavtalet och FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling. I enlighet med bestämmelserna i dessa avtal genomför Europeiska unionen åtgärder för att främja kapitalomvandling för att finansiera övergången till en koldioxidsnål och mer resurseffektiv och hållbar ekonomi.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
Villkor för deltagande
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Milstolpar
19/03/2019 00:00
26/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Ohållbara finanser i den blå ekonomin Del 1: ”Ohållbara finanser i den blå ekonomin: var kommer pengarna ifrån?”
Del 2 Hållbarhetskriterier för den blå ekonomin Del 2: ”Hållbarhetskriterier för den blå ekonomin”
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 055-125844 Meddelande om upphandling 19/03/2019 00:00