Uppgifter om anbudsinfordringar

Il problema tecnico con il caricamento delle offerte su Esubmission è stato risolto; è ora possibile effettuare il caricamento delle offerte.
Rubrik:
Val av en behörig läkare för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
01/04/2019
Sista anbudsdag:
06/05/2019
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/HUCAP/2019/01
Val av en behörig läkare för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Efsa tillhandahåller hälsovårdstjänster på arbetsplatsen till sina anställda genom en intern sjukvårdstjänst. Efsa måsta följa kraven som anges i föreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda inom den Europeiska Unionen avseende personalens hälsa: I artikel 13 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen fastställs att en tillfällig anställd måste genomgå en läkarundersökning av en läkare vid institutionen innan den rekryteras för att kontrollera huruvida den uppfyller villkoren i artikel 12.2, brev d). Detsamma gäller för kontraktsanställda med hänvisning till artikel 83 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Syftet med detta upphandlingsförfarande är att ingå ett ramavtal med en längsta löptid på 4 år med en uppdragstagare för att tillhandahålla tjänster. Tjänsterna kommer att tillhandahållas av en behörig läkare och sjuksköterska.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
85141000
ITH52
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
01/04/2019 00:00
06/05/2019 14:30
07/05/2019 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 064-148181 Meddelande om upphandling 01/04/2019 00:00