Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster avseende matematisk modellering och ekonomisk utvärdering
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
26/03/2019
Sista anbudsdag:
17/05/2019
Status:
Stängd
Information
OJ/2019/SRS/10962
Ramavtal för tjänster avseende matematisk modellering och ekonomisk utvärdering
Ett ramverk med förnyad anbudsinfordran avseende utkontrakteringen av matematiska modelleringsanalyser och ekonomisk utvärdering. Den erfordrade tjänsten består i att genomföra analyser i nära kontakt med grupper inom ECDC, att tillhandahålla expertis inom matematisk modellering och ekonomisk utvärdering till både ECDC och dess intressenter. Syftet med sådant arbete är:a) Att stödja beslutsfattandet genom att utvärdera sjukdomsdynamiken och sjukdomsbördan och genom att bedöma de potentiella effekterna av folkhälsointerventioner.b) Att utveckla förståelse genom användning av inferensmetoder för att tolka sjukdomsdata.c) Att stödja responsen genom att förutse utvecklingen av hot och tillhandahålla en konsekvensbedömning avseende strategisk respons.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
71620000
SE
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
26/03/2019 00:00
08/05/2019 23:59
Ingen text
17/05/2019 16:00
21/05/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 060-137755 Meddelande om upphandling 26/03/2019 00:00