Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
EU:s expertcentrum för terrorismens offer
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publiceringsdatum i TED:
07/05/2019
Sista anbudsdag:
25/06/2019
Status:
Stängd
Information
JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
EU:s expertcentrum för terrorismens offer
Det huvudsakliga målet med detta kontrakt är att inrätta ett EU-expertcentrum för terrorismens offer (nedan kallat ”EU-centrumet”). EU-centrumet syftar till att hjälpa EU:s medlemsstater att säkerställa ett effektivt införlivande och en praktisk tillämpning av EU:s regler avseende terrorismens offer genom att tillhandahålla gemensamma stödmekanismer och resurser på EU-nivå. EU-centrumet kommer att tillhandahålla konkreta och praktiska åtgärder som kommer att ha en positiv inverkan på terrorismens offer. I synnerhet kommer EU-centrumet att tillhandahålla riktlinjer och utbildningar om implementeringen av EU-reglerna, samt upprätta listor över relevanta experter som är tillgängliga på nationell nivå. Vid slutet av projektet kommer alla EU-centrumets åtgärder att utvärderas för att analysera nödvändigheten och möjligheten att i framtiden inrätta ett EU-samordningscentrum för terrorismens offer. Uppdragstagaren ska leverera en rapport om detta.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79000000
BE
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/05/2019 00:00
25/06/2019 12:00
27/06/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 088-209929
Meddelande om upphandling
07/05/2019 00:00