Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Framtagning av modell för ramverk avseende statistik för globala affärsvärdekedj...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
24/06/2019
Sista anbudsdag:
04/09/2019
Status:
Stängd
Information
ESTAT/G/2019/002
Framtagning av modell för ramverk avseende statistik för globala affärsvärdekedjor och utförande av pilotstudie om den globala värdekedjan avseende en specifik näring
Det främsta syftet med tillhandahållna tjänster är att utveckla en ny ramverksmodell för globala värdekedjor avseende affärsstatistik. Befintlig affärs- och handelsstatistik har ofta utvecklats oberoende av varandra. Dessutom rapporteras statistik separat för varje land och den statistiska enheten är vanligtvis det (nationella) företaget. Därför gör summan av alla översikter oss inte nödvändigtvis klokare om den globala bilden, dvs statistiken fångar inte en global företagsverksamhet utan bara fragment av den eftersom den rör sig över gränser. Detta arbete ska baseras på tidigare arbete inom området för globala värdekedjor (GVC - Global Value Chains) och syftar till att tillhandahålla ett ramverk för vidare utveckling inom området affärsstatistik. På grundval av framtagningen av ramverksmodellen för GVC kommer en pilotstudie för GVC att utformas och utföras för att komplettera ramverket med faktiska världsdata.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
LU0
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/06/2019 00:00
04/09/2019 16:00
10/09/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 119-290866
Meddelande om upphandling
24/06/2019 00:00