Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förberedelse och publikation med fri tillgång, av en uppsättning doskoefficiente...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
30/04/2019
Sista anbudsdag:
06/06/2019
Status:
Stängd
Information
ENER/D3/2018-565-2
Förberedelse och publikation med fri tillgång, av en uppsättning doskoefficienter för intag av radionuklider i arbetet och av allmänheten
Studiens mål är att bistå implementeringen av kraven för dosbedömning enligt rådets direktiv 2013/59/Euratom genom att ge EU-medlemsstater fri tillgång till en komplett uppsättning konverteringskoefficienter för strålskyddsmängder för intag av radionuklider i arbetet och av allmänheten.Detta kommer att göra det möjligt för EU-medlemsstaterna att implementera kraven för dosbedömning enligt rådets direktiv 2013/59/Euratom och enligt de senaste vetenskapliga rönen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
85100000
00
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
30/04/2019 00:00
06/06/2019 16:00
07/06/2019 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 084-198243 Meddelande om upphandling 30/04/2019 00:00