Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av försäkringsmäkleritjänster
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
16/04/2019
Sista anbudsdag:
20/05/2019
Status:
Stängd
Information
Frontex/OP/59/2019/MS
Ramavtal för tillhandahållande av försäkringsmäkleritjänster
Ett enskilt ramavtals mål är följande:— att skapa ett optimalt försäkringsskydd för Frontex specifika aktiviteter på det mest ekonomiskafördelaktiga sättet; som täcker följande försäkring: a. Allmän ansvarsskyldighet för Frontex operativa lokaler b. omfattande fordonsförsäkring för specialfordon (VMM), som används för Frontex operativa områden,— Att tillhandahålla stöd och rådgivning på hög nivå för att upprätthålla den optimala försäkringsnivån med hänsyn till Frontex särskilda roll,— Att hjälpa Frontex att hantera förändringsfaktorer, såsom lagstiftning, och därmed begränsa dessa tjänster för att säkerställa att Frontex har det bästa försäkringsskyddet för att minimera Frontex riskexponering.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
66510000
SB01
PL911
Villkor för deltagande
Anbudsgivaren ska styrka behörighet att genomföra kontraktet enligt nationella lagstiftningen.Anbudsgivaren ska följa gällande lag i EU, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20.1.2016 om försäkringsfördelning och ska ha en giltig affärslicens för förmedling av försäkringstjänster.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
16/04/2019 00:00
20/05/2019 11:00
21/05/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 090-214444 Rättelse 10/05/2019 00:00
2019/S 075-176810 Meddelande om upphandling 16/04/2019 00:00