Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal — Tekniskt och logistiskt stöd till verksamheterna vid generaldirektora...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publiceringsdatum i TED:
07/05/2019
Sista anbudsdag:
27/06/2019
Status:
Stängd
Information
HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
Ramavtal — Tekniskt och logistiskt stöd till verksamheterna vid generaldirektoratet för migration och inrikes frågor samt relaterad politik
Den upphandlande myndigheten avser sluta ramavtalet i syfte att tillhandahålla tekniskt och logistiskt stöd till verksamheterna vid generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (GD HOME) samt relaterad politik De verksamheter som avses omfattar tekniskt och logistiskt stöd till GD HOME kopplat till utarbetandet och skapandet av EU:s politik, huvudsakligen men inte begränsat till området inrikes frågor samt åtgärder för att främja och/eller sprida information om EU:s politik. Åtgärderna omfattar i huvudsak anordnande of (tekniska) möten, arbetsgrupper, konferenser, utställningar och andra typer av evenemang samt kompletterande tjänster till dessa verksamheter samt tillhandahållande av material och teknisk utrustning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79900000
BE
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/05/2019 00:00
27/06/2019 16:00
28/06/2019 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 088-209928
Meddelande om upphandling
07/05/2019 00:00