Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd för transportstatistik
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
12/08/2019
Sista anbudsdag:
23/09/2019
Status:
Stängd
Information
ESTAT/E/2019/006
Stöd för transportstatistik
Tillhandahållande av tjänster till stöd för transportstatistik:Del 1: Stöd för statistik över vägfrakt.Del 2: Stöd för statistik över järnvägstransport.Del 3: Stöd för statistik över inre vattenvägar.Del 4: Stöd för statistik över sjötransport.Del 5: Stöd för statistik över lufttransport.Del 6: Stöd för regional transportstatistik.Del 7: Stöd för statistik som samlats in med hjälp av det allmänna frågeformuläret från Eurostat/ITF/Unece.Del 8: Stöd för utveckling av uppdelningsindikatorer för transport och indikatorer för intermodal transport.Del 9: Stöd för statistik över transportsäkerhet.Del 10: Statistik avseende passagerarrörlighet och vägtrafik.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Stöd för statistik över vägfrakt Syftet med denna del är att ge Eurostat stöd för det fortsatta genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 70/2012 av den 18 januari 2012 (omarbetning) om statistikrapportering om varutransporter på väg, inbegripet stöd för datahantering, statistisk analys och metod, kvalitetskontroll, validering och spridning av uppgifterna.Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka följande: 325 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 1300 persondagar under kontraktets längsta löptid (48 månader).
Del 2 Stöd för statistik över järnvägstransport Syftet med denna del är att ge Eurostat stöd för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/643 av den 18 april 2018 om järnvägstransportstatistik, inbegripet stöd för datahantering, statistisk analys och metod, kvalitetskontroll, validering och spridning av uppgifterna.Den totala kontraktsvolymen uppskattas till cirka 275 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 1100 persondagar för kontraktets längsta löptid (4 år).
Del 3 Stöd för statistik över inre vattenvägar Syftet med denna del är att ge Eurostat stöd för genomförandet av den gällande förordningen om statistik över godstransporter på inre vattenvägar, inbegripet stöd för datahantering, statistisk analys och metod, kvalitetskontroll samt validering och spridning av uppgifterna.Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka följande:190 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 760 persondagar under kontraktets längsta löptid (48 månader).
Del 4 Stöd för statistik över sjötransport Syftet med denna del är att ge Eurostat stöd till fortsatt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG av den 6 maj 2009 om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (inklusive ändringar).Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka följande:340 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 1360 persondagar under kontraktets längsta löptid (48 månader).
Del 5 Stöd för statistik över lufttransport Syftet med denna del är att ge Eurostat stöd till fortsatt genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post (inkl. följande ändringar) och att tillhandahålla stöd till icke-lagstadgad datainsamling för detta transportområde.Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka följande:340 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 1 360 persondagar under kontraktets längsta löptid (48 månader).
Del 6 Stöd för regional transportstatistik Syftet med denna del är att ge Eurostat stöd för hantering av regional information (data och metadata), vilket inbegriper stöd för datainsamling, statistisk analys och metodologiskt arbete, såväl som databehandling (validering, aggregering etc.) och detaljerad kvalitetskontroll av information om regional transport.Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka145 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 580 persondagar under kontraktets längsta löptid (48 månader).
Del 7 Stöd för statistik som samlats in med hjälp av det allmänna frågeformuläret från Eurostat/ITF/Unece Syftet med denna del är att ge stöd för framställning av statistik på grundval av de uppgifter som lämnas till Eurostat via det allmänna frågeformuläret från Eurostat/ITF/Unece.Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka följande:150 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 600 persondagar under kontraktets längsta löptid (48 månader).
Del 8 Stöd för utveckling av uppdelningsindikatorer för transport och indikatorer för intermodal transport Syftet med denna del är att ge stöd för utveckling och framställning av uppdelningsindikatorer för transport och indikatorer för intermodal transport.Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka följande:260 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 1 040 persondagar under kontraktets längsta löptid (48 månader).
Del 9 Stöd för statistik över transportsäkerhet Syftet med denna del är att ge Eurostat stöd för det fortsatta genomförandet av statistik över transportsäkerhet, inbegripet stöd för datahantering, statistisk analys och metod, kvalitetskontroll, validering och spridning av data.Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka följande:110 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 440 persondagar under kontraktets längsta löptid (48 månader).
Del 10 Statistik avseende passagerarrörlighet och vägtrafik Det grundläggande målet med denna del är att stödja Eurostat och medlemsstaterna i utvecklingen av EU-statistik om passagerarrörlighet och vägtrafik.Den totala omfattningen av arbetet för hela kontraktsperioden beräknas täcka följande:110 persondagar per år, vilket motsvarar cirka 220 persondagar under kontraktets längsta löptid (24 månader).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 154-378799 Meddelande om upphandling 12/08/2019 00:00