Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Befordring av administrativ datainsamling om våld i nära relationer
Upphandlande myndighet:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Publiceringsdatum i TED:
24/04/2019
Sista anbudsdag:
06/06/2019
Status:
Stängd
Information
EIGE/2019/OPER/01
Befordring av administrativ datainsamling om våld i nära relationer
Övergripande syfte:Det övergripande syfte med denna undersökning är att ytterligare hjälpa EU: s medlemsstater att genomföra EU-omfattande indikatorer för administrativ insamling av uppgifter om intima partnervåld, våldtäkt och kvinnomord som utvecklats av EIGE och att utveckla ett klassificeringssystem för kvinnomord.Särskilda mål:De specifika målen kommer att bidra till förbättrad jämförbarhet och enhetlighet i administrativa uppgifter om könsbaserat våld.De specifika målen är följande:1) Att bedöma de framsteg som gjorts på nationell nivå för att förbättra tillgången till data, för att tillhandahålla enhetliga uppgifter om intimt partnersvåld och förbättra EU: s jämförbarhet av data.2) Att förbättra datainsamlingen om könsrelaterade mord av kvinnor och tjejer genom att utveckla ett klassificeringssystem.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
73210000
LT011
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/04/2019 00:00
06/06/2019 11:00
06/06/2019 13:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 080-191128
Meddelande om upphandling
24/04/2019 00:00