Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt bistånd i syfte att förhindra och motverka radikalisering
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publiceringsdatum i TED:
22/05/2019
Sista anbudsdag:
31/07/2019
Status:
Stängd
Information
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Tekniskt bistånd i syfte att förhindra och motverka radikalisering
GD Inrikes frågor avser säkerställa de externa professionella tjänster och den tekniska support som krävs av Europeiska kommissionen (hädanefter ”kommissionen”) och främst av generaldirektoratet för inrikes frågor (hädanefter ”GD inrikes frågor”) i syfte att stödja dess åtgärder inom områdena förebyggande arbete, samt konsolidering och ökning av kunskap och expertis avseende radikalisering, med målet att ytterligare utveckla och underlätta implementeringen av preventiva åtgärder på nationell, europeisk och internationell nivå.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Ramavtal
79000000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Yrkesutövare: Stöd och utbyten avseende radikalisering (Nätverket för kunskapsspridning om radikalisering [Radicalisation Awareness Network - RAN])
Förstärkning av färdigheter hos första linjens yrkesutövare i synnerhet genom att erbjuda möjligheter för nätverksbyggande, utveckling av god praxis och vägledningsmaterial (del 1).
Del 2
Beslutsfattare och forskare: Stöd och utbyten avseende radikalisering
Stärka förmågan hos medlemsstater, nationella, regionala och lokala myndigheter samt prioriterade tredjeländer när det gäller att bekämpa radikalisering, i synnerhet genom att erbjuda möjligheter till nätverksbyggande, riktade och behovsprövade tjänster samt forskning och analys.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 098-236407
Meddelande om upphandling
22/05/2019 00:00