Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipla ramavtal i kaskadform avseende utbildningstjänster till förmån för pers...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publiceringsdatum i TED:
31/05/2019
Sista anbudsdag:
02/07/2019
Status:
Stängd
Information
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Multipla ramavtal i kaskadform avseende utbildningstjänster till förmån för personal vid EU:s institutioner, kontor, andra organ och EU-byråer, som innehar eller kan komma att uppmanas att inta ledande befattningar
Multipla ramavtal i kaskadform för tjänster avseende utbildning och handledning av personal vid EU:s institutioner, kontor, andra organ och EU:s byråer, som innehar eller kan komma att uppmanas att inta ledande befattningar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
31/05/2019 00:00
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Del 1: Ledarskapsutbildning
Uppdragstagarens huvuduppgifter under del 1 kommer att vara:i) Att leverera de kurser som anges i skolans nuvarande program, bifogat som bilaga 1, så länge de pågår, samt att utveckla nya utbildningsprogram för skolan. I synnerhet inbegriper detta en blandning av inlärning och metoder för yrkesutveckling baserat på gruppfacilitering;ii) Att ta fram och genomföra skräddarsydda utbildningskurser i enlighet med specifika krav från en institution eller en grupp av institutioner. I synnerhet inbegriper detta en blandning av inlärning och distans-/virtuell inlärning;iii) Att tillhandahålla ett team av kvalitativa utbildare för att genomföra dessa utbildningsprogram;iv) Att proaktivt övervaka utvärderingen av de föreslagna utbildningsverksamheterna och, i samförstånd med berörda avtalsslutande myndigheter, vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.
Del 2
Utbildning för ledare och grupper
Uppdragstagarens huvuduppgifter under del 2 kommer att vara:i) Att tillhandahålla ett team av utbildare, inklusive högkvalificerade utbildare (varav vissa ska kunna utbilda och övervaka utbildare) som själva har stor ledningserfarenhet, för att tillhandahålla utbildningstjänster (för vissa ingår tränarutbildning och övervakning av utbildare för interna utbildare), på uppdrag av skolan och andra upphandlande myndigheter;ii) Att proaktivt övervaka utvärderingen av de föreslagna utbildningsverksamheterna och, i samförstånd med berörda upphandlande myndigheter, vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 104-250682
Meddelande om upphandling
31/05/2019 00:00