Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Miljöräkenskaper
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
02/08/2019
Sista anbudsdag:
27/09/2019
Status:
Stängd
Information
ESTAT/E/2019/009
Miljöräkenskaper
Denna anbudsinfordran omfattar: stöd vid utarbetande av frågeformulär och behandling av data om miljöräkenskaper samt metodstöd.De statistiktjänster som utgör föremålet för denna anbudsinfordran delas in i följande delar:Del 1: Stöd för validering och utveckling avseende monetära miljöräkenskaper.Del 2: Datainsamling och utarbetande av fysiska miljöräkenskaper.Del 3: Uppdatering och tillämpning av modeller för att uppskatta råmaterialekvivalenter (RME-modell).Del 4: Stöd till framställning av vattenstatistik och utarbetande av vattenräkenskaper.Del 5: Räkenskaper avseende sekundära råmaterial och avfall.Del 6: Ekonomiska aspekter av den cirkulära ekonomin.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
02/08/2019 00:00
Ingen text
Ingen text
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Stöd för validering och utveckling avseende monetära miljöräkenskaper Syftet med denna anbudsinfordran för del 1 är:– att ge stöd till Eurostat i processen för datainsamling, validering, komplettering och uppskattning inom det statistiska området monetära miljöräkenskaper– att ge stöd till dataanalys, kvalitetsbedömningar och spridning inom det statistiska området monetära miljöräkenskaper– att underhålla, förbättra och driva de befintliga it-verktygen samt utveckla och förbättra nya och mer effektiva, omfattande och sammanhängande it-verktyg, som ska vara kompatibla med Eurostats it-miljö, för slutförandet av enkäterna per land, datakontroll per land samt för Eurostats datavalidering, -analys och -spridning– att ge stöd till metodutvecklingen för monetära miljöräkenskaper samt utvecklingen av nya datainsamlingar inom området miljö-ekonomiska räkenskaper av Eurostat.
Del 2 Insamling av data och utarbetande av fysiska miljöräkenskaper Syftet med denna anbudsinfordran för del 2 är att ge stöd till Eurostat i dataproduktionen och -utvecklingen inom området fysiska miljöräkenskaper, i synnerhet för 3 moduler till förordning (EU) nr 691/2011.
Del 3 Uppdatering och tillämpning av modeller för att uppskatta råmaterialekvivalenter (RME-modell) Syftet med denna anbudsinfordran är att ge stöd till Eurostat i att:– uppdatera, revidera och tillämpa Eurostats europeiska RME-modell samt uppdatera/revidera dess dokumentation– uppdatera och förbättra den förenklade versionen av modellen (landsspecifikt RME-verktyg), uppdatera/revidera dess dokumentation samt tillhandahålla stöd till användare av verktyget och nationella statistiska institut som deltar i uppskattningen av MFA-RME– implementera, testa och ytterligare utarbeta den uppdelningsmetod som för närvarande används för Eurostats tabell över internationella in-/utdata (Inter-Country Input-Output Table – ICIOT) i syfte att röra sig mot en framtida övergång till att modellen får en kärna med internationella in/-utdata– förbereda bidrag till internationella utvecklingar för beräkningen av behovsbaserade materialflödesindikatorer, i synnerhet institutionaliseringen av en databas över globala in-/utdata och miljötillägg.
Del 4 Stöd till framställning av vattenstatistik och utarbetande av vattenräkenskaper Det finns 2 huvudmål för del 4 i denna anbudsinfordran, som rör vattenstatistik och vattenräkenskaper:1) Stöd till Eurostats insamling av vattenstatistikdata under hela produktionscykeln. Anbudsgivaren ska bidra till förberedelsen, ett smidigt verkställande och uppföljningen av datainsamlingen, vars syfte är att uppnå en datauppsättning med hög kvalitet över europeisk vattenstatistik.2) Eurostats förberedelser inför en framtida framställning av vattenräkenskaper ska stödjas genom bidrag till metodutveckling och utarbetande/bedömning av alternativ vad gäller rättsligt skydd.
Del 5 Räkenskaper avseende sekundära råmaterial och avfall Syftet med denna anbudsinfordran för del 5 är att framställa EU-omfattande, integrerade materialflödesräkenskaper samt avfallsräkenskaper, inklusive flöden för sekundära råmaterial samt räkenskaper avseende fysiska materialbedömningar. Dessa ska vara engångsberäkningar i form av en genomförbarhetsstudie innan regelbunden framställning (som inte ingår i detta kontrakt).
Del 6 Ekonomiska aspekter av den cirkulära ekonomin Syftet med denna anbudsinfordran för del 6 är att utarbeta ramverk för sammanställning av ekonomiska data avseende cirkulär ekonomi och bioekonomi, sammanställa data samt beskriva en allmän konceptuell metod och en process för att definiera avgränsningar.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2019/S 148-363149 Meddelande om upphandling 02/08/2019 00:00