Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för verksamheter till stöd för internationellt samarbete avseende satel...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
20/08/2014
Sista anbudsdag:
07/10/2014
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENTR/387/PP/2014/FC.
Ramavtal för verksamheter till stöd för internationellt samarbete avseende satellitnavigering.
Syftet med de uppgifter som ska utföras inom ramen för ramavtalet är att tillhandahålla stöd till verksamheter inom internationellt samarbete och internationella relationer avseende satellitnavigering. Detta kommer i synnerhet att inbegripa följande:— Tillhandahållande av expertis i olika användardomäner och användarregioner för att utarbeta, medverka i och rapportera om relevanta internationella användarforum, tekniska workshoppar, intressenters internationella möten (t.ex. ICAO och IMO) och andra evenemang (inbegripet att företräda europeiska GNSS-programs intressen vid evenemang som anordnas av internationella organisationer och stöd till den regionala representantens deltagande).— Utförande av ekonomiska analyser och genomförande av internationella marknadsföringsverksamheter som är av betydelse för användningen av satellitnavigering för olika kategorier av användare och i olika regioner i världen och riktade mot luftfart, markförvaltning och andra transportslag (inbegripet sjöövervakning, hamnsäkerhet och infrastruktur för vägar och järnvägar).— Inrättande och ledning av en grupp expertrådgivare för sektorsspecifik regional verksamhet.— Stöd till forskning och EU:s industripolitik inom GNSS i tredjeländer som ännu inte omfattas av informations- och marknadsföringsverksamheteter avseende tillämpningar i senare led, i synnerhet inom reglerade områden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
20/08/2014 00:00
Ingen text
07/10/2014 23:59
10/10/2014 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2014/S 158-283596 Meddelande om upphandling 20/08/2014 00:00