Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillfällig stamsamling för multiresistenta bakterier
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
08/05/2019
Sista anbudsdag:
13/06/2019
Status:
Stängd
Information
OJ/2019/OCS/11068
Tillfällig stamsamling för multiresistenta bakterier
Det europeiska övervakningsnätverket för antibiotikaresistenta gener (European Antimicrobial Resistance Genes Surveillance Network – EURGen-Net) är ett nytt övervakningsnätverk vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) med syftet att etablera genomikbaserad övervakning av multiresistenta bakterier av betydelse för folkhälsan.Det första steget i den här riktningen är en EU-omfattande undersökning av karbapenemresistenta och/eller kolistinresistenta enterobacteriaceae som utförs under 2019. Undersökningen ska komplettera de fenotypiska antibiotikaresistenta data som finns tillgängliga från det europeiska övervakningsnätverket för antibiotikaresistens (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network – EARS-Net) med genomisk information för att identifiera högriskkloner och få en mer detaljerad förståelse för smittvägar.Stamsamlingen avses främst för upp till 6 000 isolat som samlas in under undersökningen och en ytterligare stamsamling på upp till 3 000 isolat av Acinetobacter baumannii från en liknande framtida undersökning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
85100000
SE
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
08/05/2019 00:00
13/06/2019 16:00
17/06/2019 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 089-212304
Meddelande om upphandling
08/05/2019 00:00