Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Statistiska tjänster inom området utvidgnings-, grannskaps- och utvecklingssamar...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
10/06/2019
Sista anbudsdag:
15/07/2019
Status:
Stängd
Information
ESTAT/B/2019/004
Statistiska tjänster inom området utvidgnings-, grannskaps- och utvecklingssamarbete
Statistiska tjänster inom området utvidgnings-, grannskaps- och utvecklingssamarbete.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3)
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
10/06/2019 00:00
15/07/2019 16:00
17/07/2019 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Seminarier, workshops och arbetsgrupper för de sydliga länder inom den europeiska grannskapspolitiken (sydliga EGP-länderna) Målet med denna del är att anordna 9 evenemang med anknytning till arbetsgruppsmöten och workshops för de sydliga EGP-länderna mellan 2020 och 2021.
Del 2 Insamling, validering och spridning av data för utvidgningsländerna och EGP-länderna Målen med denna upphandling är att:– Testa de reviderade strukturerna i Eurostats offentliga databas (Eurobase) för länderna utanför, EU och anpassa frågeformulären till de reviderade strukturerna.– Samla in data och lägga in den i Eurobase-domänerna för länderna utanför EU.– Bedöma innehållet i de befintliga ”Statistics Explained (SE)”-artiklarna för att föreslå att antingen ta bort dem, slås ihop 2 eller fler SE-artiklar, eller uppdatera dem med ny data.– Lägga till nya SE-artiklar, och– Ta fram faktablad.
Del 3 Utbildningsprogram i de sydliga EGP-länderna Det huvudsakliga målet med detta kontrakt är tillhandahålla stöd vid förberedelserna och anordnandet (inbegripet alla logistikaspekter) av kurser för de sydliga EGP-länderna och tredjeländer.
Del 4 Seminarier på hög nivå för ledande befattningshavare i EECCA-länderna Det huvudsakliga målet med detta kontrakt är att hjälpa till att organisera både det intellektuella innehållet och de logistiska aspekterna av seminarier på hög nivå för ledande befattningshavare i EECCA-länderna (Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (Östeuropa, Kaukasus och Centralasien)).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 110-267172 Meddelande om upphandling 10/06/2019 00:00